Thursday, December 20, 2012

Mini-missionskurs 2013

Jesus älskar alla människor på vår jord. Trots det känner inte alla hans namn och frälsningen i hans blod. Han vill att alla får höra evangelium.

Vill du, ung eller gammal, vara med i LFF:s missionsarbete med de gåvor som Gud har gett dig? Missionskurs ordnas för att hjälpa dig att hitta din plats och kallelse i Guds rikes arbete i hemlandet eller utlandet. Kursen innebär tre veckoslut och en resa till någon missionsfält. Resan är frivillig. Det finns möjligheter också for mer krävande resor till missionsfält där de bibliska och konservativa missionsorganisationer arbetar.

Om du vill resa utomlands till någon missionsfält kan du få "kansainvälisyyskasvatus"-stöd från KELA/Fpa. Utlandsperiod måste vara minst två månader. Fråga mera om förutsättningarna från Vesa.

Rysslandsarbetets veteraner är också med på kursen och lär och berättar om sina erfarenheter. Kursen startar januari 2013.

Kursdagar:
25.-26. januari, Punsar bönehus
1.-2. februari, Risöhäll bönehus
12.-13. april, Närvilä bönehus

Kursen har ingen åldersgräns. Vi önskar unga par, äldre par, ensamstående, ungdomar mm. att delta i kursen. 
Förbered dig för kursen genom att läsa Bibeln och genom att be att Guds vilja skulle ske i ditt liv.


Kursens innehåll:
-Bibelstudium
-Att bo och att arbeta i en främmande kultur: Kultur-chock, missionärens egen kultur, Bibel om olika kulturer.
-Missionens kyrkohistoria i ett nötskal
-Erfarenheter från LFF:s mission
-Olika möjligheter att göra missionsarbete: alla kan vara med i missionen!
-Mycket diskussion

Kursen ordnas av Rysslandsmissions arbetsgrupp.

Anmälningar och info:

Vesa Pöyhtäri, tel. 044-2175410
vpoyhtari@hotmail.com

Kursen ordnas av LFF:s  arbetsgrupp för Rysslands mission.

No comments:

Post a Comment