Monday, January 28, 2013

Första missionskursveckoslut i Punsar

Väldigt roligt, fastän jag säger det själv! 

Vi var samlade i Punsar bönehus med missionskursen förra vecksosluten (fre-lö). På kursen är anmäld  31 personer (Du kan gärna komma med ännu. Anmälningen är bara för kökets skull). I Punsar var samlade unga, unga par, medelålders och äldre. Vi är tacksam för Herren för varje deltagare.

Föreläsningarna var givande och lika givande var diskussioner efter föreläsningarna. Vi diskuterade mycket och diskussionsinlägg fördjupade ännu mer det som var sagt i föreläsningar.

LFF tog hand om kursen och köket och lokalen var från bönehus. Allting funkade fint och bra. Köket gjorde kanske den största satsning för kursen. Vi är tacksamma för kökspersonalen att de gav från sin tid till missionen.

Nästa gång samlas vi i Risöhäll bönehus på fredagen den 1. februari kl. 17.30. Vi börjar med kaffe.
Anmälningen är inte nödvändig, kom och lyssna om du är intresserade.

Vesa Pöyhtäri
LFF

No comments:

Post a Comment