Friday, April 18, 2014

Bönehus-info om utlandsmissionen

1.      LFF:s utlands missionsarbete utförs tillsammans med bönehusen.
2.      LFF:s utlandsmission har helhetsansvaret för arbetet.
3.      Varje bönehus koncentrerar sig på vissa områden eller församling som de själv utväljer åt sig.
4.      Årligen träffas bönhusens missions kommitté och LFF utlandsmission för att planera nästa års resor och andra planer (söndagskolornas kontakter, ungdomarnas kontakter till fältet osv).
5.      Bönehusen väljer en missionskommitté (3-4 pers.) att verkställa på bönehusnivå bönehusstyrelsens och utlandsmissions gemensamma planer. En av missionskommitténs medlemmar önskas vara en predikant och en ungdom som är aktivt med i bönehusverksamheten (18-25 år) och som väljs ut av bönehusens ungdomar.
6.      Verksamhetsledare stöder missionskommittén genom besök och info-kvällar. Han understöder arbetet genom att komma med på resor och evenemang i mån av möjlighet.
7.      Varje bönehus tar ekonomiskt ansvar för sitt arbete och missionsresorna.
8.      Från LFF:s utlandsmissions budget betalas årligen stöd till varje församling på missionsfältet där speciella stöd anses vara nödvändiga efter ett skilt beslut från LFF:s styrelse.
9.      Ett gemensamt möte för alla bönehusens representanter ordnas den 20.5.2014 klo 18.30 i Närvilä bönehus. Bönehusstyrelsen väljer sina representanter för mötet. På mötet bestäms missionsområde eller församling för alla de bönehus som vill vara med i LFF:s missionsarbete på detta sätt.
10.   Bönehus som väljer att vara med i LFF:s utlandsmission utan ett speciellt område eller församling är också välkomna till mötet.

LFF STYRELSE

VESA PÖYHTÄRI

No comments:

Post a Comment