Wednesday, June 11, 2014

Byggarresa till Sibirien: Suetuks kyrka

Byggare behövs i Sibirien 22.9.-10.10. Ungdomarna renoverade Suetuks kyrka men ännu finns det att göra där. Du kan kolla från ungdomarnas blogg om Suetuk.
Flygbiljetter kostar ca. 500 e från Helsingfors fram och tillbakas. Logi, transporten i Sibirien och maten i Suetuk betalas av LFF.

Mera info: Vesa Pöyhtäri
vpoyhtari@hotmail.com

No comments:

Post a Comment