Tuesday, June 10, 2014

Missionsassistentskola med Evagelisation i Spetsen (MES)

     För ungdomar och äldre med missions- och evangelisationsintresse.      
     Missionsassistentskola startar på hösten. Skolan består av sex moduler. Varje modul är separat och du kan samla alla moduler inom nära åren. Undervisningen är Bibliskt, mångsidigt och interaktivt. Den ger färdighet att hjälpa till inom evangelisationsarbete i utlandet så väl som i hemlandet. Skolan är mycket praktisk. Under den lär vi hur vi planerar en missionsresa, hur vi planerar en evangelisationsresa vid gator, hur möter vi olika människor i deras religiösa behöv osv. Deltagare uppmuntras också att delta i missionsresor som predikanter/bönehus gör i Finland och till Ryssland. Vi gör en evangelisationsresa till närastående ort senare på hösten/våren.
Undervisningen sker i Missionsmagasinet och i olika bönehus.

Datum: 
September 9.-10. kl. 18-20
Oktober 7.-8. kl. 18-20
November 11.-12. kl.18-20

Info: Vesa Pöyhtäri

No comments:

Post a Comment