Tuesday, June 10, 2014

TiIl Kenya i November

     Missionsresa till Kenya med Apostolic Lutheran Church planeras för i november (ca. tre veckor). Deltagare (max. fyra) betalar sin resa själv. Skolning för resan ges under Missionsassistentskolan som startar på hösten. Resan bjuds ut till personer som är beredda att missionera under lite svårare omständigheter (Nairobi slum). Kunskap på engelska nödvändigt.  

Mera info: Vesa Pöyhtäri
vpoyhtari@hotmail.com

No comments:

Post a Comment