Wednesday, September 17, 2014

Ännu hinner du med till MES

Missionsassistantsskola med Evangelium i Spetsen (MES)
Hösten 2014, Våren 2015
För ungdomar och äldre med missions- och evangelisationsintresse.
Skolan ger färdighet för att medverka i missionsuppgifter och med i evangelisationsarbete i när och fjärran.
Undervisningen ger möjlighet också i praktiken att göra evangeliseringsresor och missionsresor. Under kursen gör vi en evangeliseringsresa med LFF:s minibus till närastående områden. Kursresa till missionsfält görs våren 2015 (vi bygger en ungdomslägerprogram och håller läger i Pushkin-församling.). En missionsresa för ungdomar (2-4 veckor) till Sibirien och till Albanien planeras för sommaren 2015.
Kursen består av sex moduler. Varje modul är separat och du kan samla alla moduler inom nära åren. Du kan hoppa in i kursen på vilket modul som helst. Undervisningen är Bibliskt, mångsidigt och vi diskuterar gärna. För en resa till Albanien krävs tre moduler och modul 5.

Datum: 
September 9.-10. Missionsmagazinet kl. 18-20
Oktober 7.-8. Missionsmagazinet kl. 18-20
November 11.-12. Missionsmagazinet kl. 18-20

Anmälning och info: Vesa Pöyhtäri, vpoyhtari@hotmail.com

MODUL 1 (September 9.-10.)
Evangelisering 9.9.
Svenska Österbottens största evangeliseringstillfälle – lestadiansk stormöte (Peter Thylin från möteskomitten kommer och berättar).
Ständig evangelisering.
Bibliskt och luthersk evangelisations innehåll och sammanhang. (Up-religion eller Down-religion).
Bönens kraft 10.9.
Bibeln om bönen.
Bönen: Guds gåva!
Evangelisering och missionen börjar från bönen.
Daniel, Petrus och Paulus som bönens människor.
Varför vill jag evangelisera? En serie av självrannsakningar.

MODUL 2  (Oktober 7.-8.)
Evangelium är Guds kraft
Berättelser om evangeliets makt över människor: Muslim-konvert, ”Storsyndare” till en kristen, barndomskristens förnyelse (nya löften).
Att möta en okristen människa:  Öppna syndare / den moderna människa / nyandlig människa / egenrättfärdig / funderare / sökare osv.
Bättringspredikans lära: En kallelse tillbaka till dopets nåd i Faderns hem.
Egen vittnesbörd – med tal eller gärning. Hur kan du vittna om din tro i olika sammanhang.

MODUL 3   (November 11.-12.)
Vi alla har gåvor i missionen och i förssamlingen (11.11.)
Vilka gåvor finns det?
Ove och Eva Gädda, missionsarbetare i Kenya

Evangeliseringsresans planering (12.11.)
Planering av en evangeliseringsresa med LFF:s minibuss. Resans tidpunkt och ställe bestämmas tillsammans. (Deltagande på resan är frivillig)
Olika uppgifter på en evangeliseringsresa.

Bönehusens roll och uppgift i evangelisering. 

No comments:

Post a Comment