Wednesday, January 7, 2015

M.E.S.-skola på våren 2015, Välkommen med!

Missionsassistantsskola med Evangelium i Spetsen (M.E.S.)
Våren 2015

10.-11.2.
17.-18.3.
14.-15.4.

Plats: Missionsmagazin, kl. 18-20

För ungdomar och äldre med missions- och evangelisationsintresse.
Skolan ger färdighet för att medverka i missionsuppgifter och med i evangelisationsarbete i när och fjärran.
Undervisningen ger möjlighet också i praktiken att göra evangeliseringsresor och missionsresor. Under kursen gör vi en evangeliseringsresa med LFF:s minibus till närastående områden. Kursresa till missionsfält görs våren 2015 (vi bygger en ungdomslägerprogram och håller läger i Jaama eller Pushkin-församling.). En missionsresa för ungdomar (2-4 veckor) till Sibirien och till Albanien planeras för sommaren 2015.
Kursen består av sex moduler. Varje modul är separat och du kan samla alla moduler inom nära åren. Du kan hoppa in i kursen på vilket modul som helst. Undervisningen är Bibliskt, mångsidigt och vi diskuterar gärna. 

No comments:

Post a Comment