Friday, January 11, 2013

Mini-missionskurs programMini-missionskurs

"Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.” (Mark. 16:15)


Anmälning till Vesa  Pöyhtäri önskas senast 20.1.2013
044-2175410

Fredag 25.1.
Plats: Punsar bönehus
17.30 Kaffeservering
18.00 Välkommen, Vesa Pöyhtäri
- andakt, bönehusens predikant
18.30 Kursens program och ändamål
19.00 Missionen i Bibeln, gamla testamentets och nya testamentets missionssyn. Marko Sjöblom
-diskussion
20.00 Jesus Kristus som missionär, Olavi Forsbacka
- diskussion
21.00 Bönestund för missionen

Lördag 26.1.
9.00 Kaffeservering
9.30 Morgonandakt, bönehusens predikant
9.45 Missionens historia i ett nötskal, Roger Petterson
- diskussion
11.00 Missionen i siffror, Vesa
12.00 lunch
13.00 Vad är de tre viktiga punkterna i missionsarbetet? grupparbete
-ur missionärens synvinkel
-ur församlings synvinkel som sänder ut sina missionärer
-ur missionslandets kulturs synvinkel
-ur den nya församlingens synvinkel
14.00 kaffe
14.30 Gruppernas slutsatser
-diskussion
16.30 Slutdiskussion med inledning från Bo Gierz bok om Kristi Kyrka
17.00 Borsch-soppa med rysskt tshaj

                             αώ

Fredagen 1.2.
Plats: Risöhäll bönehus
17.30 Kaffeservering
18.00 Andakt, bönehusens predikant
18.15 Apostel Paulus missionstrategi  (Areiopagitalet), bibeltimme, Kurt Hellstrand
-diskussion
19.30 Video om Ingermanlands kyrka, 10 min.
19.45 Ingermanlands lutherska kyrkans väckelser i skiftet av 1900-talet och efter den sovjetiska tiden, Per-Erik Häggman.
-diskussion
21.00 Förbön för missionärer och den Ingermanländska kyrkan

Lördag 2.2.
9.00 Morgontshaj med dopp
9.30 Andakt, bönehusens predikant
9.45 Missionärens hjärta är det första missionslandet, Peter Thylin
-diskussion
11.00 Att förbereda sig för missionsarbete, Timo Kontio
-diskussion
12.00 Lunch
13.00 Missionsarbetets praktiska sida. Språkstudier, att bo i utomlands, mat, vaccinationer, Finlands statens familjestöd för barnen som bor utomlands, barnuppfostring och skolgång, visum, trafik osv. Timo, Vesa och andra.
14.00 Kaffe
14.30 Det praktiska fortsätter...
15.00 LFF:s missionsområden och deras särskilda behov, Vesa
-diskussion
16.00 Förbön
16.15 soppa

                             αώ

Fredag 12.4.
Plats: Närvilä bönehus
17.30 Kaffeservering
18.00 Andakt, bönehusens predikanter
18.20 Kulturkrockar. Erfarenheter: Diana Sihvonen, Heidi Tyni, Timo Kontio, Ralf Lindfors
- diskussion
19.30 Guds ords syn om olika kulturer, Fredrik Björkskog
-diskussion
21.00 Förbön för missionen

Lördag 13.4.
9.00 Morgontshaj med dopp
9.30 Andakt
9.45 Missionarbetets principer i Bibeln, Timo Saitajoki
- diskussion
11.00 LFF:s utlandsmissions principer: Bibliskt och luthersk mission. Vesa
12.00 Lunch
13.00 Missionsarbete i världen idag, Vesa
- diskussion
14.00 Kaffe
14.30 Många sätt att göra missionsarbete: Utlandsmission i hemförsamlingar – Aulis och Irja Tupeli, Missionsarbete genom köket - Idamaria Björkskog och Mona Backman,  Söndagskolarbete i Ingermanland - Martina Brännbacka, byggare i missionen.
-diskussion
16.00 LFF behöver missionärer och missionsaktiva människor, Rysslandsmissions arbetsgrupp uppmanar till Guds rikes arbete
17.00 Slutbön och köttsoppa

                             αώ

Välkommen alla intresserade

No comments:

Post a Comment